Wapno najwyższej jakości
regulacja kwasowości, składu chemicznego i struktury fizycznej gleby

nasza oferta

Wapno nawozowe wywiera wpływ na właściwości fizykochemiczne i chemiczne gleby oraz jest nośnikiem niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania rośliny składnika - wapnia a dolomit dodatkowo - magnezu. Brak tych składników w glebie powoduje zakwaszenie, a w konsekwencji ich degradację. Systematyczne stosowanie wapna nawozowego poprawia odczyn gleby. Mimo wolniejszego działania nawozów wapniowych w stosunku do nawozów mineralnych ich odkwaszające działanie utrzymuje się przez kilka lat.

Optymalne ph to:

Nawozy wapniowe występują w formie:

Wapno nawozowe sprzedawane jest luzem, przy czym dowożone jest do odbiorcy samochodami samowyładowczymi o ładowności ok. 26 ton.

Wszystkie oferowane nawozy wapniowe zostały dopuszczone do obrotu w rolnictwie przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Posiadają również certyfikaty do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Korzyści z wapnowania jako podstawowego i najtańszego zabiegu agrotechnicznego są wielostronne i długotrwałe.


CaCO3

nawóz wapniowy węglanowy

Zalecany jest do stosowania szczególnie na glebach lekkich i średnich. Wysoka zawartość wapnia umożliwia również jego stosowanie na glebach zwięzłych.

CaMg(CO3)2

nawóz wapniowo-magnezowy węglanowy

Wapno z magnezem można stosować na wszystkie gleby i pod wszystkie uprawy.

CaO

nawóz wapniowy tlenkowy

Wapno tlenkowe nadaje się, przede wszystkim na gleby cięższe i zlewne których odczyn zmienia się bardzo powoli a gleby te odznaczają się wysoką zdolnością buforową.