Wapno najwyższej jakości
regulacja kwasowości, składu chemicznego i struktury fizycznej gleby

Nawóz wapniowy tlenkowy - CaO

Wapno tlenkowe zawiera 50 % - 70 % CaO. Otrzymuje się go z wypalania w ok. 1400°C rozkruszonej skały węglanu wapnia. Jest to produkt uboczny przy produkcji wapna budowlanego.

Nawozy tlenkowe działają szybko. Niewłaściwe jednak zastosowanie wapna tlenkowego może doprowadzić do gwałtownej zmiany odczynu, co prowadzi w następstwie do unieruchomienia składników pokarmowych w glebie i jej przesuszenia (szczególnie gleby lekkie) oraz szybkiego rozkładu substancji organicznych. Wapno tlenkowe nadaje się, przede wszystkim na gleby cięższe i zlewne których odczyn zmienia się bardzo powoli a gleby te odznaczają się wysoką zdolnością buforową. Z uwagi na dużą koncentrację tlenku wapnia stosuje się niższe dawki w porównaniu z wapnem węglanowym.

nawóz wapniowy tlenkowy