Wapno najwyższej jakości
regulacja kwasowości, składu chemicznego i struktury fizycznej gleby

Nawóz wapniowy węglanowy - CaCO3

Nawóz wapniowy węglanowy - CaCO3 - ponad 90 % = 50 - 52 % CaO

Nawóz powstaje w wyniku zmielenia naturalnego wapienia jurajskiego. Wykazuje korzystne właściwości chemiczne i fizyczne. Zalecany jest do stosowania szczególnie na glebach lekkich i średnich. Wysoka zawartość wapnia umożliwia również jego stosowanie na glebach zwięzłych. Rozsiewać można na ściernisko, bezpośrednio przed siewem jak również pogłównie. Nawóz wapniowy węglanowy powinien być stosowany w dawkach zależnych od odczynu ph i rodzaju gleby. Małe dawki do 0,5 tony CaCO3/ha, zastosowane jednorazowo nie wywołują znaczących zmian w glebie. Działanie ich na ogół jest szybsze niż nawozów wapniowych węglanowych z magnezem.

nawóz wapniowy węglanowy